اسپری مو گارنیر با بوی شاش اصغر

Garnier Fructis Style Hairspray

وای خدا! من این اسپری لعنتی رو بزور و اجبار و اکراه تموم کردم. این چیه اخه!!!! آخ که چقد بدم میاد ازش!

پول بم بدی دیگه نمیخرمش، دیگه استفادش نمیکنم، دیگه اسمشم نمیارم.

بو شاش میده، خیلی چسبناک هستش و انگار موهاتو کثیف میکنه! اخ اخ اخ

بو شاشش هنو تو دماغمه